• כשהרבי החייה את זקני החסידים

    בשעות אלו, כאשר עשרות חסידים מבוגרים נמצאים בבתי הרפואה, ובכל כמה שעות אנו מקבלים שם נוסף לאמירת תהלים, אנו מפרסמים את הסיפור על רבינו הזקן שריפא בנס את זקני החסידים שהיו במצב רפואי קשה • קריאת הסיפור, שסופר על ידי הרבי הריי"צ, מגבירה בשעה קשה זו את האמונה והביטחון שגם בדור השביעי יחולל הרבי מלך המשיח את הנס המיוחל, וירפא את כל החולים בדרך מופלאה וניסית, אמן כן יהי רצון! • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם