• י"ג אייר תשפ"ג: "ביים ברודער איז מען געווען?"

    בעיצומן של ההכנות לקראת קליטת אלפי העולים לרגל י״ג אייר, 'התאחדות החסידים' מפרסמת קריאה של חיבה להתאחד כל אנ״ש ולהפוך את היום ל 'יום ישראל אריה ליב' • לפרטים המלאים