• בין הזמנים בתנופה: תיעוד מסניפים רמת אביב, אופקים ועמנואל

    רשת ישיבות בין הזמנים שעל ידי 'איגוד תלמידי הישיבות העולמי' ממשיכה בעוצמה לכבוש את כל קהילות אנ"ש בארה"ק, בהם יושבים ולומדים מאות תמימים מכל רחבי הארץ ושוקעים בלימוד התורה גם בימים אלו כרצון כ"ק אד"ש מה"מ • את"ה העולמי מגיש כעת הצצה לסניפים – רמת אביב, אופקים ועמנואל