• איגוד תלמידי הקבוצה: סיכום חודשיים למבצע "יששכר וזבולון"

    המהפכה המתמשכת! חודשיים נוספים של הפרויקט החדשני חסר התקדים המתקיים לתלמידי ה'קבוצה' בישיבת תות"ל המרכזית בית משיח 770, שקוצר הצלחה אדירה בשנות הלימודים האחרונות. 'איגוד תלמידי הקבוצה' לקח לעצמו מטרה – לומדים תורה בשקידה והתמדה תוך שמירת הסדרים וזכאים במלגה חודשית מכובדת במזומן למימון ההוצאות הנצרכות בגשמיות! מפאת הריבוי בכמות המבחן נערך בשני מקומות • לדיווח המלא