• כפר חב"ד: להבות אש ההתקשרות בערו ב"מרכזי" עד הבוקר

    מאות השתתפו אמש בהתוועדות הכנה נלהבת ומחזקת ליום הבהיר י"א ניסן ויארצייט חלוץ השליחות הרב גרשון מענדל גרליק ע"ה שנערכה בביכנ"ס המרכזי בכפר חב"ד, עד שעות הבוקר המוקדמות, בארגון המשפחה ומוסדות "התאחדות החסידים" • צילום שלום ראסלדיווח המלא