• זוכרים את ר' זושא, מתחזקים בהתקשרות לרבי!

    שנה חלפה מפטירתו של השליח המיוחד של הרבי מלך המשיח לארה"ק, המשפיע בישיבות תות"ל וחבר הנהלת אגו"ח, יו"ר ועדת החינוך החב"די הרה"ח הרב זושא פויזנר ע"ה • יבדלחט"א בני משפחתו יזמו בשיתוף עם מוסדות 'התאחדות החסידים' בניהול הרב שמעון יהודה פיזם וגבאי ביכנ"ס המרכזי בית אריה לוד • לכל הפרטים