• במלאת שנה לפטירתו: ר' זושא פוזנר יתוועד אצל כל אנ"ש בבית

    עם סיום השנה לפטירתו של שליח הרבי לאה"ק ויו"ר וועדת החינוך החבדי הרב זושא פוזנר ע"ה, יוצאת וועדת החינוך החב"די שע"י אגו"ח במבצע הפצה ענק לספר שמכניס את הלחלוחית החסידית ודרכו האותנטית של השליח והמשפיע הנדיר הרב זושא פוזנר ע"ה • לדיווח המלא