• חיפה: חגיגת דידן נצח בנווה גאולה

    התמימים ואנ"ש מחיפה וגלילותיה התכנסו הערב בביהכ"נ נוה גאולה בחיפה להתוועדות חסידית מיוחדת עם ראש מכון הוראה 'אהלי יוסף יצחק' חיפה, שליח הרבי לשכונת ורדיה, ומשפיע בישיבת תות"ל 'אור יהודה' הרב אורי למברג שלפנות בוקר ה' טבת נחת בארץ מחצרות קודשנו • לדיווח המלא