• צרפת: שלוחים חדשים לבני הנוער בעיר דיז'ון

    הרב משה שלמה ושיינא סלונים ובתם דבורה לאה, מצטרפים לצבא השלוחים בעיר דיז'ון הגדולה, באזור בורגוני' ופרנש קומטע. הם יפעלו בקרב הצעירים בעיר, אבל גם בין היהודים המפוזרים בכל האזור הענק. אנו מאחלים להם הצלחה גדולה ומופלגה בשליחות, ובעז"ה הדבר יגרום לזירוז והבאת הגאולה השלימה בקרוב ממש.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array