• ישיבת הקיץ השנתית של "חנוך לנער" צפת • תיעוד

    כמידי שנה בשנה, יצאה לדרך בראשית השבוע בסערה רבה ישיבת קיץ מיוחדת לתלמידי התמימים מישיבת ׳חנוך לנער׳ בצפת. שם למדו התמימים חסידות הלכה והתקשרות לרבי מלך המשיח תוך הרחבת הדעת 'בנפש בריאה בגוף בריא' • לתמונות