• מסמכים בפרסום ראשון: הופיע קובץ על הרב קופרשטוך ע”ה

    יצא ממכבש הדפוס קובץ רווי בעשרות מסמכים אותנטיים בפרסום ראשון סביב מסכת חייו של הרב מנחם מענדל קופרשטוך ע”ה – מחשובי רבני חב”ד בדור הקודם, מקושר בלב ונפש לכ”ק אדמו”ר הריי”צ, אשר זכה לשמש כעד כתובה בשמחת הנישואין של כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א • לסיפור המלא ולהורדת תדפיס