• צפת: כ-1,500 ילדים מרחבי העיר בתהלוכת ענק

    מגרש הכדורגל של המתנ”ס השכונתי בשכונת הדרום בצפת עיה”ק, היסב את פניו לאולם כנסים לכבודו של רשב”י והרבי מלך המשיח. תהלוכת הענק מאורגנת מידי שנה של ידי צא”ח בצפת עיה”ק בניהולו של הרב יצחק ליפש, וועד התהלוכה הרב מנחם מענדל הראל, הרב מנחם קרץ והרב חיים הלל שפרינגר, בסיועם של אברכי אנ”ש מהקהילה בעיר • לדיווח ולתמונות