• "בך יברך ישראל": 22 שנה לישיבת חב"ד בתל אביב

    בליל שישי האחרון התקיימה בישיבת חב"ד ליובאוויטש 'חזון אליהו' בתל אביב התוועדות רבתי כהמשך ליום הבהיר ב' אייר יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע וציון 22 שנה להתייסדות הישיבה בשנת תש"ס • לכתבה המלאה