• תל אביב: מעמד סיום הרמב"ם חגיגי בנווה צדק

    השבוע התקיים מעמד סיום הרמב"ם וקבלת פנים חגיגית ל'תלמידים השלוחים' דבית מדרש חב"ד שכונת נווה צדק בתל אביב. את מעמד הסיום פתח שליח כ"ק אד"ש מלך המשיח לשכונת נווה צדק הרב אבי קלי, אשר דיבר אודות מעלת סיום הרמב"ם וחזר הדרן על הרמב"ם תוך שהוא מקשר עם הזכות שבהגעת התלמידים השלוחים • לדיווח המלא ותיעוד