• ראשונה: מאמר ד"ה "אשרי תבחר" תשט"ז עם פענוח המ"מ

    בקשר עם יום הבהיר ח"י ניסן, אנו מפרסמים את קונטרס ח"י ניסן ה'תנש"א, ובו מאמר ד"ה אשרי תבחר ותקרב תשט"ז – עם פענוח המראי מקומות, מתוך 'ספר המאמרים מלוקט ה עם פענוח המראי מקומות' שעתיד לצאת לאור בקרוב בהוצאת מכון פענוחים שע"י ה'ועד להפצת שיחות' • לקריאה והורדה