• אבל בכפר חב"ד: איש החינוך הרב משה אהרן טייכמן ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה המצערת על פטירתו במהלך ליל הסדר, של איש החינוך הרב משה אהרן טייכמן ע"ה מחשובי אנ"ש בכפר חב"ד והוא בן 86 בפטירתו. שימש כמחנך בבית הספר למלאכה בכפר חב"ד במשך שנים רבות, העמיד תלמידים רבים וחיבר מספר ספרים תורניים • לדיווח המלא