• קרית גת: כינוס תורה בבית הכנסת "שערי גאולה"

    ביום שלישי, נערך כינוס התורה המסורתי בביכנ"ס חב"ד 770 שערי גאולה בקרית גת בראשותו של הרב מאיר מאירי. ב"ה קהילת חב"ד בקרית גת נתברכה בתלמידי חכמים, שרבים מהם נטלו חלק בכינוס העשיר בתוכנו. בין הדוברים: הרב יעקב קופרמן, הרב יעקב סנגאווי, הרב ברוך כהנא, הרב חנניה כהן, הרב יוסף לוין ועוד • לתמונות