• קרית אתא: אנ”ש והתמימים התוועדו בבית הרב

    סעודת פורים בביתו של הרב חיים שלמה דיסקין – רב העיר ושליח הרבי מלך המשיח, ביחד עם ישיבת תומכי תמימים קרית אתא והקהילה • תמונות, וידיאו

וידאו