• בסיום השלושים: התוועדות לזכר המשפיע הרב זושא פויזנר ע"ה

    במוצאי שבת קודש פרשת תצוה, תתקיים ב'בית מנחם' בכפר חב"ד התוועדות ומלווה מלכה לציון ה'שלושים' של שליח כ"ק אד"ש מלך המשיח לאה"ק, המשפיע הרב זושא פויזנר ע"ה, בארגון ועדת החינוך החב"די ובני משפחתו של המשפיע האהוב • לכל הפרטים