• בישיבת הקיץ חיילי בית דוד חיים גאולה

    יום פעילות ראשון נחתם בישיבת קיץ "חיילי בית דוד" בהצלחה רבה. עם שחר השכימו התמימים לשיעורי חסידות מיוחדים, מתוך הקדמת אדמו"ר האמצעי לספר "אמרי בינה", בה מבאר באריכות את ההכרח בלימוד החסידות • לדיווח, וידאו ותמונות