• התוועדות ראש חודש כסלו בנחל'ה

    ברוח מהפכת התוועדויות 'התאחדות החסידים' בקהילות אנ"ש, נחוג יום הבהיר ר"ח כסלו בביכנ"ס חב"ד תפארת אליעזר בנחלת מנחם שבנחלת הר חב"ד עם המשפיע הרב זושא פוזנר בהשתתפות שיא של למעלה מ-200 מאנ"ש והמקורבים שהשתתפו במהלך הערב וישבו מרותקים לדבריו החמים והנלהבים בחיזוק ההתקשרות והאמונה • לתמונות