• קנדה: טנק מבצעים חדש הושק בטורונטו

    טנק מבצעים חדש הושק בימים אלו בטורונטו קנדה, מעוצב בהיר ומצויד בחומרי מבצעים של הרבי מלך המשיח, טנק המצוות הקבוע ייתן היכולת לנסוע למרכזי קניות ברחבי העיר, כמו כן עם המצב העכשווית של הקורונה גם ביקורי בית אישיים למשפחות הקהילה הפרוזים ברחבי העיר. הטנק אורגן ע"י הרב לוי יצחק וזוגתו שרה רביסקי – שלוחי הרבי בטורונטו קנדה • לתיעוד מהטנק