• אלבום 'חשיבה גאולתית' • שיטתו של הרב זלמן נוטיק ע"ה

    כולנו מתגעגעים לשיעורים וההתוועדויות של המשפיע הרב זלמן נוטיק ע"ה, דבריו הנעימים מלאי התוכן, הספוגים בלחלוחית וחיות חסידית המבוססים על תורתו של הרבי מה"מ שליט"א השפיעו עמוקות על כל השומעים. לקראת היארצייט הראשון 'התאחדות החסידים' יוצאת במבצע על אלבום חשיבה גאולתית המפואר והמושקע, שבו מובאים שיטתו והיסודות עליהם חינך והדריך את אלפי תלמידיו ומושפעיו  • לפרטים נוספים