• זכרון להולכים: הרב שמואל אליהו פוגלמן ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב שמואל אליהו פוגלמן ע"ה, שנפטר בי"ט אלול תשע"ח • היה מקבוצת השלוחים לארץ הקודש תשט"ז שנשלחו לעודד את רוחם של המתיישבים החב"דיים בארץ הקודש לאחר מאורע הרציחה המזעזע בבית הספר למלאכה בכפר חב"ד. כיהן במשך עשרות שנים כמנהל קריית קעמפ גן ישראל בדטרויט • לתולדות חייו