• ישיבת קיץ: התוועדות עוצמתית עם הרב זושא פויזנר

    לאחר שיעור מרתק אודות מעלת לימוד התורה עם ר"י תות"ל בית שמש הרב ישראל נחמן לרנר, ולאחר שיעור מרתק בענייני גאומ"ש מאת מח"ס ענינו של משיח הרב שלום-דובער וולף, נערכה התוועדות מרכזית לכלל תלמידי הישיבת קיץ עם חבר אגו"ח ומשלוחי כ"ק אד"ש מה"מ לארה"ק הרב זושא פויזנר שנמשכה אל תוך הלילה • הצלם שמוליק רייניץ מגיש גלריית תמונות