• ישי"ק צפת: 35 תלמידים נבחנו על כל בבא מציעא בעל פה

    שמחה גדולה של מצווה בישיבה קטנה בצפת: למרות שנת הקורונה והתהפוכות הרבות שטמנה בחובה, שלושים וחמישה תמימים סיימו ללמוד ולהיבחן על כל מסכת בבא מציעא שקלא וטריא בע"פ, בנוסף למסכם בכתב על מסכתות תענית ומגילה • התלמידים זכו לגרום קידוש שם ליובאוויטש ונסעו להיבחן על המסכת אצל גדולי תורה בארץ • לסיפור המלא ולתמונות