• חג בתות"ל נתניה: מאמר בגוף כתי"ק של הרבי המהר"ש

    למרות שהתלמידים בישיבת תות"ל נתניה כבר הורגלו לכך, ההתרגשות הפעם הייתה גדולה. לישיבה הגיעה מאמר בגוף כתב יד קודש של הרבי מהר"ש ד"ה ויטע אשל. המאמר נפדה זה עתה והוא ישוב לרבי בימים הקרובים. בהתוועדות שנמשכה עד אור הבוקר נחשף הכתב יד קודש בפני התלמידים • לתיעוד מההתוועדות