• ב' ניסן בתות"ל באר שבע: סעודת הודי' על הצלחת הקמפיין

    לרגל הסיום המוצלח של קמפיין ההתרמה למען ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש חב"ד באר שבע ולרגל ב' ניסן, יום הילולת מייסד הישיבה, נערכה התוועדות משלובת עם סעודת הודי' לרבי מלך המשיח על ההצלחה הרבה בזאל הישיבה, בהשתתפות התורמים והשגרירים • לכתבה ותמונות