• כ"ב שבט: ל"ג שנים להסתלקות הרבנית חיה מושקא נ"ע

    בכ"ב שבט תשמ"ח, הסתלקה הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא שניאורסון ע"ה, אשת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח ובתו השניה של כ"ק אדמו"ר הריי"צ • הרבי ציין תאריך זה כיום בו החלה תקופה חדשה בנשיאותו של נשיא דורנו: "שאוחזים כבר בסיום עבודת כל הבירורים, וצריכים רק להיות מוכנים לקבלת משיח צדקנו" • לתולדות חיי הרבנית

    הרבנית חיה מושקא נ"ע. באדיבות אתר 'פני מלך'