• יש ברשותך תוכן מעניין על הרב נוטיק? שלח לבני משפחתו

    לקראת ה'שלושים' של המשפיע הרב זלמן נוטיק ע"ה, מתכוננים להוציא לאור תדפיס מיוחד. בני משפחתו מבקשים מכל מי שיש לו סיפורים, עצות וכדו' שקיבל בתחום העסקנות או שלום בית – לשלוח אליהם בהזדמנות הקרובה, לתועלת העניין. ניתן לשלוח לכתובת: notiksipurim@gmail.com אפשר גם באופן אנונימי במידת הצורך.

    בשיעור בבית חיינו, ארכיון