• גילוי בתות"ל נתניה: 'שדי חמד' עם הגהות בעל המחבר

    בשבח והודיה להשי"ת על קיץ פורה במיוחד בפן הלימודי ובפן החסידי, יזמה הנהלת הישיבה התוועדות 'צאתכם לשלום' לתלמידי ש"ג המסיימים. היה זה אירוע מרגש שבו נטלו חלק כל הקפסולות וכל תלמידי הישיבה כאחד. אל ההתוועדות הגיע אורח מפתיע: רבי חיים חזקיהו מדיני, בעל ה'שדי חמד'; בדמות עותק 'שדי חמד' מקורי של בעל ה'שדי חמד', עם 150 תיקונים וכחמש עשרה הגהות בכתב יד קודשו של המחבר • לכתבה המלאה

    הרב אורנשטיין מציג את עותק השד"ח בהתוועדות
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array