• זכרון להולכים: הרב שלמה זלמן הבלין ע"ה

    היום, חל יום השנה – ה'יארצייט', של הרב שלמה זלמן הבלין ע"ה שנפטר בט"ז ניסן תרצ"ו • היה בא כוחם של רבותינו נשיאנו הרבי הרש"ב והרבי הריי"צ ושלוחם לארץ הקודש. מנהל ישיבת תומכי תמימים הורודישץ, ומייסד ישיבות תורת אמת בחברון ותורת אמת בירושלים וחדר תורת אמת תל אביב יפו • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array