• שבת 'כינוס התלמידים השלוחים – הארצי'

    מכל ישיבות חב"ד בארץ הקודש, התכנסו בשבת האחרונה (פ' נשא) התלמידים השלוחים, בוגרי קבוצה תשע"ד, לשבת אחדות מיוחדת בקמפוס של ישיבת חנוך לנער – עיה"ק צפת ת"ו. במהלך השבת חיזקו השלוחים איש את רעיהו בכל ענייני השליחות, בפרט בשליחות היחידה 'קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש' לדיווח ותמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array