• דרעי בטוויטר על 70 שנה לנשיאות הרבי

    יו״ר ש״ס השר אריה דרעי בטוויטר: ״לכו אל יהודי מרוקו, שצריכים מלמדים ומורים, והרביצו תורה ביניהם. אין חילוק בין בני ישראל, אם אשכנזים או ספרדים המה. כולנו בני אברהם יצחק ויעקב" – את המילים האלה אמר בשנת תש"י (1950) האדמו"ר רבי יוסף-יצחק שניאורסון מלובביץ' זמן קצר קודם הסתלקותו, בי' בשבט. בעקבות הוראה זו שיגר חתנו וממלא מקומו, הרבי מלובביץ', את שליחי חב"ד למרוקו והללו הקימו שם מוסדות תורה מפוארים. היום, שבעים שנה למנהיגותו של הרבי, ראוי לזכור את מורשתו המאחדת את כל חלקי העם ודואגת לכל יהודי באשר הוא.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם