• זכרון להולכים: הרב שלום דובער קסלמן ע"ה

    היום חל יום היארצייט של הרב שלום דובער קסלמן ע"ה, שנפטר בז' שבט תשמ"ז • היה משפיע בישיבת תומכי תמימים כפר חב"ד. שימש כמלמד וידע את ספר התניא בעל פה וכשאמר עם תלמידיו את השיעור היומי לא היה מביט בספר. התעסק במסירות במבצעי הרבי וניצל כל הזדמנות למבצע תפילין • לתולדות חייו בחב"דפדיה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array