• פסק דין תוך קידוש ה': השופט ביטל את הדו"ח בשבת

    גב' נ' קיבלה דו"ח חניה, על כך שחנתה על מדרכה בעיר הרצליה. הדו"ח ניתן ביום שבת, וגב' נ' החליטה לערער על כך בבית המשפט • בסיום הדיון הרשיע השופט את האשה שחנתה במקום אסור, אולם קנס אותה בשקל אחד בלבד, וזאת כיוון שהדו"ח ניתן בשבת. עו"ד יואב ללום, מסביר בראיון לעמי מימון בתכנית 'חידודון', כי השופט גרם לקידוש ה' בפסק הזה וקבע כי להבא דו"ח שינתן בשבת, יוכל להיפסל • להאזנה