• התמימים בישיבה הגדולה בצפת התאחדו לקבלת פני משיח

    כנהוג מידי שנה בשנה, התקיים בישיבה הגדולה בצפת באנקעט כינוס השלוחים עוצמתי לקבלת פני הרבי מלך המשיח. הבאנקעט לווה בקטעי מולטימדיה מרתקים, קטעי שירה וזמרה, ובנאומים חוצבי להבות מפי שלוחים ומשפיעים שהתוועדו אודות השליחות היחידה של דורנו – קבלת פני משיח צדקנו • צילום: דובער הכטמן • לדיווח וגלריית תמונות