• פדיון הבן במרכז נפש חיה בקריות

    ביום שישי בבוקר הגיעו למרכז נפש חיה בקריות בראשות השלוחים לקריות הרב שמשון והרב איתן יעקב פיזם, ר' אליהו קליינברג יחד עם מקורב מברית המועצות שנולד בנייזעין ביום ט׳ כסלו ועד היום לא זכה לקיים פדיון הבן, וביום שישי זכה לעשות זאת. ערך את הפדיון המשפיע הרב שלום דובער רייכמן לאחר הפדיון ישבו קהל המשתתפים להתוועדות חסידית וסעודת פדיון הבן • לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array