• זכרון להולכים: הרב שניאור זלמן בזפלוב ע"ה

    היום חל יום השנה – ה'יארצייט', של החסיד הרב שניאור זלמן בזפלוב ע"ה, שנפטר בי"ט תשרי תשכ"א • היה סגנו של אדמו"ר הריי"צ בניהול ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, נמנה על מייסדי ישיבת תומכי תמימים חרסון, ולימים ייסד את בית הכנסת חב"ד בעיר ס. פרנציסקו שבקליפורניה, והיה מנכבדי קהילת חב"ד המקומית • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה