• זכרון להולכים: הרב נחום טרבניק ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב נחום טרבניק ע"ה, שנפטר בג' תשרי תשד"מ • כיהן כר"מ בישיבת תומכי תמימים ברינוא בשנים תש"ז – תש"ט, לאחר מכן כר"מ וראש ישיבת תות"ל כפר חב"ד ולאחר פטירת חותנו הרב שניאור זלמן גרליק כיהן במשך כעשר שנים (תשל"ד – תשד"מ) כרבו של כפר חב"ד. כמו כן הוציא לאור מחידושיו בספרו "מנחת נחום" • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array