• זכרון להולכים: הרב בן ציון ליפסקר ע"ה

    היום חל יום היארצייט של השליח הרב בן ציון ליפסקר ע"ה, שנפטר בה' תשרי תש"ע • היה רבה הראשי של ערד, שליח הרבי מלך המשיח בעיר, וחבר בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש • לתולדות חייו