• זכרון להולכים: הרב מאיר אשכנזי ע"ה

    היום חל היארצייט של הרב מאיר אשכנזי ע"ה, שנפטר בכ"ו מנחם אב תשי"ד • זכה לקירובים מאדמו"ר הריי"צ והרבי. שימש כיו"ר ועד להחזקת המוסדות; מל"ח ומחנה ישראל וחבר באגו"ח. היה 'איש מסירות נפש' וחסיד מופלג. שימש במשך כעשרים שנים ברבנות בשנחאי. לאחר פטירתו, הזכיר הרבי את ר' מאיר והוסיף כי "מו"ח אדמו"ר כבר דאג והשתדל עבורו בכל המצטרך לו" • לתולדות חייו