• זכרון להולכים: הרב לוי ביסטריצקי ע"ה

    היום חל ה'יארצייט', של הרב לוי ביסטריצקי ע"ה שנפטר בי"ט מנחם אב תשס"ב • היה מקבוצת 'השלוחים לארץ הקודש', שימש כרב קרית חב"ד בעיה"ק צפת וחבר ועד רבני אנ"ש באה"ק. בשנת תשנ"ג נתמנה לרבה של צפת והגליל העליון והקים את מערכת הכשרות בעיר. נשא בתפקיד מנהל מחלקת הכשרות וכחבר מועצת של הרבנות הראשית לישראל • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה