• זכרון להולכים: הרב מרדכי אליעזר שרפשטיין ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב מרדכי אליעזר (מוט'ל) שרפשטיין ע"ה שנפטר בו' מנחם אב תשע"ה • היה מזקני החסידים בקראון הייטס, שוחט ובודק במקצועו. נחשב לבעל זכרון ונהג לנצל את זמנו הפנוי ללימוד ועיון. נפטר בקראון הייטס בשיבה טובה בגיל 88 • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array