• זכרון להולכים: הרב יוסף הלוי ויינברג ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב יוסף הלוי ויינברג שנפטר בז' תמוז בשנת תשע"ב • היה שד"ר והשליח הנודד המרכזי של הרבי. נחשב לבעל חוש הסברה בחסידות, וזכה שהרבי יגיה את תוכן השיעורים בספר התניא שמסר באמצעות הרדיו. מונה על-ידי הרבי בשמיני עצרת תשל"א ל"בעל הבית" על מדינות דרום אפריקה • לתולדות חייו