• התוועדות ב' אייר בבית שמש

    לרגל "תפארת שבתפארת" – ב' אייר, יום הולדתו של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש,  נערכה התוועדות חסידים בבביתו של שליח הרבי לבית שמש הרב אליעזר ויינר, ויו"ר מוסדות חב"ד בעיר, בהשתתפות רבים מקהילת אנ"ש ותושבי העיר • לדיווח ותמונות