• זכרון להולכים: הרב מרדכי שוסטרמן ע"ה

    היום חל יום היארצייט של הרב מרדכי שוסטרמן ע"ה, שנפטר בכ"ב אייר ה'תשנ"ה • לאחר מלחמת העולם השניה יצא מרוסיה יחד עם משפחתו והשתקע בשכונת קראון הייטס, שם עסק בהדפסת ספרי רבותינו נשיאינו בדפוס עזרא שהקים. זכה לשמש כ'בעל קורא' בפני רבותינו נשיאינו במשך 39 שנים. נודע כמדקדק בלשון הקודש ובעל קריאה דייקן • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array