• זכרון להולכים: הרב דוד רסקין ע"ה

    היום חל ה'יארצייט' של החסיד הרב דוד רסקין ע"ה, שנפטר בז' אייר תשע"א • היה מנהל רוחני בישיבת תומכי תמימים המרכזית, ויו"ר צעירי אגודת חב"ד ארצות הברית. שימש כבעל קורא קבוע במניין הרבי מלך המשיח בימי שני וחמישי • לתולדות חייו