• כיצד החלו הסדרים הציבוריים? • סקירה מקיפה

    המושג של "כל דכפין ייתי ויכול", קיבל משמעות חדשה לאחר שהרבי מה"מ ביקש להכין סדרים ציבורים על ידי רבני ישראל, שלוחים ופעילים, שיפתחו שולחן עבור כל יהודי בכל מקום שהוא, כדי שיהיה לו היכן להיות בליל הסדר • לרגל חג הפסח ובקשר עם בקשת הרבי לערוך סדרים ציבוריים, מגיש חב"ד אינפו סקירה על התפתחות הסדרים הציבוריים החב"דיים

    ליל סדר ציבורי, ארכיון
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array