• לראשונה: מבצע לימוד והתעוררות לאנ"ש 

    "התאחדות החסידים לקבלת פני משיח" בשיתוף עם את"ה יוצאים ביוזמה חדשה. תחת הכותרת "מתנה לרבי", ילמדו אלפי אברכים ואנ"ש שיחות קודש, ייצאו למבצעים ויערכו סעודת משיח • ממלאי הדוחות והמבחנים ישתתפו בהגרלת ענק על שני כרטיסי טיסה וקונטרס שהתקבל מידו הק' של הרבי מלך המשיח • לכל הפרטים